loader image

DEA Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bedriye Poyraz
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesör öğretim üyesidir. Prof. Dr. Poyraz, Harvard Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nden araştırmacı akademisyen olarak aldığı davetle Dersim 38 Katliamı üzerinde çalışmaktadır. Medya çalışmaları, kadın çalışmaları, insan hakları, ifade özgürlüğü ve ayrımcılık konularında dersler vermektedir. Çalışma konuları genel olarak Alevilik, Kızılbaşlık, Kızılbaşlık Tarihi, Alevilikte Kadın, Alevi Katliamları, Dersim 38 Katliamı bulunmaktadır. Türkiye üniversitelerinde ilk defa düzenlenen ‘Alevi Toplumsal Hayatında ve İnancında Kadın’ konulu uluslararası akademik konferansı düzenlemiştir. Konuya ilişkin çok sayıda kitabı ve uluslararası akademik makaleleri bulunmaktadır.
Doç. Dr. Mustafa Şen
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Doçent olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Doktora derecesini ‘Orta Asya’da Türk Girişimciler: Kazakistan ve Kırgızistan Örneği’ başlıklı teziyle aynı bölümden 2001 yılında almıştır. Ana ilgi alanları Ekonomi Sosyolojisi, Din Sosyolojisi ve Türkiye’nin Orta Asya ülkeleriyle sosyal ve kültürel ilişkilerini kapsamaktadır. Son yıllarda resmi ve gayri resmi Türk-İslamcı örgütlerin Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki faaliyetlerini ve Türkiye’de din-devlet ilişkisinin dönüşümünü çalışmaktadır.
Öğr. Üyesi Besim Can Zırh
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kendisi aynı bölümden 2002 yılında mezun olduktan sonra ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını (2005), University College London Anthropoloji Bölümü’nde ise doktorasını (2012) tamamlamıştır. Doktora araştırmasında bir göçmen topluluk olarak Alevilerin 1960’lardan günümüze göç serüvenini örgütlenme süreci ve özelde cenaze hizmetleri üzerinde çalışmıştır. Çalışmasını Londra, Berlin ve Oslo’daki Alevi kurumlarını kapsayan iki yıllık bir araştırmayla tamamlamıştır. Bugün halen göç, göçmen dernekleri ve diaspora siyaseti üzerine çalışmaktadır.
Öğr. Üyesi Cemal Salman
Ankara-Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi lisansının ardından Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans yaptı. İŞKUR’da Strateji Geliştirme ve İşletmelerde Eğitim birimlerinde çalıştığı süreçte 2006’da 2 ay Hindistan’da İşgücü Verimliliği, 2009-2010’da da 8 ay İngiltere’de Kamu İstihdam Kurumları üstüne çalıştı. 2014 yılında doktora çalışmaları için 6 ay Köln Üniversitesi’nde bulundu; derecesini ise 2015’te ‘Göç ve Kentleşme Sürecinde Alevi Kimliğinin Kültürel-Siyasal Dönüşümü’ başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi’nde aldı; 2011’den beri aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışıyor. Göç ve kentleşmenin Alevi toplumuna etkileri; Alevi mekânsal organizasyonu, pratiği ve sorunları; (kentsel ve diasporal alanlar ölçeğinde) Alevi toplumsal hafızasının ve kimliğinin dönüşümü konularında çalışmakta.