loader image

Faaliyet Alanları

DEA Akademik Çalışma Alanı/konuları
▪ Toplum ve siyaset
▪ Aleviliğin İnançsal, Tarihsel, Felsefi, Hukuksal, Siyasal, Sanatsal düşüncesi
▪ Dünya dinleri
▪ Üniversite ve Okullar
▪ Basın ve Medya eğitimi
▪ Araştırma, inceleme, literatür
▪ Kişisel Gelişim, Kurumsal, Yönetici ve Dernek Eğitim Uluslararası Akademik Konferanslar
▪ Multi disiplinli çalışmalar
▪ Çok kültürlülük V.b.
▪ Çevre
▪ Hümanizm
▪ Alevilik, Alevilik Tarihi, Alevilikte Erkanlar,
▪ Cem, Semah, Alevilik Felsefesi,
▪ Alevilikte Yol ve Sürekler,
▪ Aleviller/Alevilik Alanında Alan Araştırmaları,
▪ Alevilerde Göç ve Göçmenlik Koşullarında Varolmak,
▪ Alevilerin Kamusal Alana Çıkışı, Görünür Kılınması,
▪ Aleviler ve Avrupa’da Siyasal Alana Katılım,
▪ Alevilik ve Üniversiteler,
▪ Gönüllü Alevi Örgütlenmelerinde Üyelik, Yöneticilik ve Aktivist olmak,
▪ Alevilikte Kadın, Alevilerde Kadın Olmak,
▪ Alevilik ve Gençlik,
▪ Hukuksal Mücadelesinin Önemi ve Hukuk Çerçevelerimiz,
▪ Toplum ve siyaset
▪ Aleviliğin İnançsal, Tarihsel, Felsefi, Hukuksal, Siyasal, Sanatsal düşüncesini kavramak, anlamak ve tanımak.
▪ Dünya dinleri

DEA Hangi Çalışmaları Hedefliyor?
▪ Üniversite ve Okullarla işbirliği
▪ Basın ve Medya eğitimi
▪ Araştırma, inceleme, literatür
▪ Kişisel ve Kurumsal Eğitim Seminerleri
▪ Uluslararası Akademik Konferanslar
▪ Multi disiplinli çalışmalar
▪ Sosyal hizmet politikaları
▪ Göç-uyum ve çok kültürlü yaşama ilişkin projeler
▪ Aile Eğitimi
▪ Çocuk ve gençlik eğitimi-meslek danışmanlık hizmetler
▪ Yaşlılara yönelik sosyal hizmet, bakım ve destek
▪ Sosyal sorunlar
▪ Kurumsallaşma
▪ Federasyonlar & AKM’ler & Yönetici ve Üyeler eğitimi
▪ Kadın Çalışması
▪ Gençlik Çalışması
▪ Örgütlenme stratejileri
▪ Lobicilik
▪ Sivil Toplum İlişkileri