loader image

Hedeflerimiz

DEA’nın Hedef Kitlesi
▪ İnanç Kurumları (Ocaklar, Dedeler, Analar, Bektaşi Babaları)
▪ İnanç Alanı (Alevilik, Cem, 12 Hizmet, Zakirler, Semah, Aşık Ozanlık Geleneği, vb. eğitim)
▪ AABK, Fed., AKM Yöneticileri ve Üyeleri.
▪ Öğrenciler, Akademisyenler, sosyal alanda çalışanlar
▪ Aileler & Çocuklar
▪ Gençler & Kadınlar
▪ Avrupa kamuoyu (kamuya açık çok dilli Alevilik Eğitim Akademisi etkinlikleri, Alevilik, İnancı, kültürü, sosyal yaşamı ve dünyanın güncel ve genel gündemlerine ilişkin politikalarını diğer toplumsal kesimlere ulaştırmak)
▪ Türkiye kamuoyu (Alevilik Eğitim Akademisi yayınları ve Türkiye’de ortak çalışmalarda bulunmak)

DEA’nın Hedefleri
▪ Almanya çapında her bölgede DEA’ni kurmak.
▪ AABK’ya bağlı ülke Federasyonlarının ülkelerinde DEA’yi kurmasını sağlamak
▪ AVRUPA DELİL EĞİTİM AKADEMİSİ BİRLİĞİ’ni kurmak.
▪ Alevi toplumunun ve kurumlarında, ortak anlayışa dayalı değerler ve ilkeler bütünlüğünü oluşturmak,
▪ Alevi kurumları arasında kalıcı, sürdürülebilir ilişkilerin ve tecrübelerin paylaşımını sağlamak.
▪ Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, akademik, sosyal, kültürel organizasyonları gerçekleştirme ve inisiyatif sahibi olma kapasitelerini yükseltmek
▪ Hazırlanacak merkezi yıllık Eğitim Planı ve programları ile konuları, hedefleri, eğitim amaçlarını, eğitimcilerin tanıtımını yapmak.
▪ Avrupa ve Türkiye’den uzmanları Delil Eğitim Akademisinin çalışmalarına dahil etmek,
▪ Avrupa’da DEA’nin eğitimlerini Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dil gruplarına göre planlamak; Farklı ülkelere göre oluşacak talep üzerine farklı dillerde eğitim imkânları da, seçenek olarak yaratılacaktır.
▪ Alevi toplumu ile ilgili Türkiye ve dünyada yayınlanan kitap ve araştırmaların bir envanterini oluşturmak ve bu yayınlardan oluşan bir, Koray Kaya adına bir Akademi kütüphanesi oluşturmak,
▪ DEA adına web sitesi, Facebook Sayfası, Twitter adresi ve Instagram sayfası oluşturmak.
▪ Alevi kimliğinin tanıtmak ve kamusal alan çıkarmak.
▪ Alevi kurumlarının yapısını güçlendirmek için, sivil toplum alanında çalışan yapılarla irtibat kurup işbirliği tesis etmek.
▪ Düzenli aralıklarla akademik bir dergi çıkartmak,
▪ Katılımcılar arasında ülke ve bölge toplantıları düzenlemek.
▪ DEA’de farklı dallarda örnek çalışmalar yapmak.
▪ DEA Yıllık Eğitim Programını uygulamak ve başarılı olanlara sertifikalarını vermek.